Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace k systému ochrany osobních údajů - GDPR

3. 5. 2018

Mateřská škola Šikulka Nová Role, příspěvková organizace

Informace k nově zaváděnému systému ochrany osobních údajů

 

Nový systém ochrany osobních údajů platný od 25. 5. 2018(GDPR – General Data Protection Regulation)

Mateřská školaŠikulka  Nová Role, příspěvková organizace (dále jen mateřská škola)jako správce osobních údajů zpracovává údaje v souladu s novým nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) ze dne 27. 4. 2016.

Ve smyslu tohoto nařízení platného od 25. 5. 2018 zachováváme mlčenlivost o osobních údajích dětí přihlášených do naší mateřské školy i jejich zákonných zástupců, bezpečně chráníme před zneužitím data i písemné záznamy  o osobních a citlivých údajích výše uvedených fyzických osob.

Shromažďujeme pouze nezbytné osobní údaje potřebné pro výkon naší činnosti, ať už na základě zákonných norem či oprávněného zájmu mateřské školy.

V ostatních případech žádáme rodiče o dobrovolné udělení informovaného souhlasu (v PÍSEMNÉ formě).

O tento souhlas žádáme zejména v těchto případech:

 • Pořizování fotografií dětí při činnostech a akcích mateřské školy, uveřejňování těchto fotografií na webu mateřské školy, nástěnkách apod.
 • Vystavování výkresů a ostatních typů dětských prací s uvedením jména dítěte na nástěnkách mateřské školy, zasílání výkresů do výtvarných soutěží apod.
 • Účast na mimoškolních akcích pořádaných mateřskou školou a školních akcích pořádaných mimo areál mateřské školy (školní výlety apod.)
 • sdělení osobních údajů odborným institucím sledujícím pedagogicko -  psychologický vývoj dítěte za účelem provedení odborného vyšetření

 

O informovaný souhlas žádáme vždy pouze na dobu určitoua zákonný zástupce dítěte může souhlas bez udání důvodu kdykoliv PÍSEMNĚ odvolat.

Po uplynutí doby, na kterou byl souhlas udělen, jsou fotky uložené na  webu mazány, fotky v tištěné podobě jsou skartovány, výkresy si odnášejí děti domů a pedagogicko psychologická vyšetření jsou ukládána do spisu dítěte a uchovávána v souladu se stanovenými skartačními lhůtami jednotlivých složek spisu dítěte.

Veškeré námi zjišťované a používané osobní údaje

 • bezpečně ukládáme a chráníme před neoprávněným přístupem cizích osob
 • chráníme je před neoprávněným zpracováním, zničením, zneužitím a ztrátou
 • cizím subjektům, které na ně nemají zákonný nárok, je neposkytujeme
 • používáme je pouze po dobu nezbytně nutnou
 • po ukončení docházky dítěte do mateřské školy je vyřazujeme z běžné evidence
 • a v souladu se zákonnými lhůtami je pečlivě uložené archivujeme a skartujeme
 • o provedené skartaci námi evidovaných Vašich osobních údajů Vás vždy písemně  informujeme (zejména prostřednictvím e-mailových zpráv)

 

Na mateřskou školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet formou e-mailové zprávy na adrese msmeziroli@volny.cz nebo poštou na adrese Mateřská škola Šikulka Nová Role, příspěvková organizace, Mezirolí 67, 362 25 Nová Role.

Výše uvedenými způsoby je možné se na mateřskou školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou na mateřskou školu obracet zákonní zástupci rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným  pověřencempro mateřskou školu je  Ing. Lenka Kubánková .

 

V Mezirolí 26. 4. 2018                                                                  

Šárka Vlasáková

                                                                                                  ředitelka mateřské školy

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář