Jdi na obsah Jdi na menu
 


Organizace a provoz školy :

 

I. Přijímací řízení

 Zápis dětí do mateřské školy probíhá  v měsíci květnu v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Všechny přihlášky jsou posuzovány podle „Kritérií pro přijímání dětí do MŠ v Mezirolí“. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku.

Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla od tří do šesti let. Děti mladší tří let,  lze přijmout, pokud počet dětí ve třídě nepřesáhne zákonem stanovenou kapacitu.

 

II. Platby v mateřské škole

 

Úplata za předškolní vzdělávání

 

Celodenní docházka:                                                                    400,-Kč/měsíc

Snížení úplaty, pokud dítě nedochází ani jeden den:                        200,-Kč/měsíc

 

Úplata za školní stravování dětí

 

Stravné :                   

- děti do 6 let 

celodenní                   38,- Kč

                                               bez svačin                  30,- Kč ( týká se pouze dětí, které chodí po obědě celý měsíc a tato skutečnost byla nahlášena v kanceláři ŠJ  před začátkem daného měsíce)

 

- děti nad 6 let (odklad školní docházky)

                                               celodenní                    39,-Kč

Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské jsou platby, které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d).

 

strana 2

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář